GESTIONALEWHITE

Облак ERP

CRM-mobile

CRM – Контакти, Клиенти и Доставчици

 • Потенциални клиенти и управление на статуси на контактите
 • Управление на Възможностите свързани с продуктовите категории
 • Интеграция на уговорените срещи и телефонни обаждания
 • Екип за управление на продажби и селективна видимост на представители
 • Контакти и Геолокация на Google Карти
vendite-1-1

Продажби

 • Управление на Ценови листи: ценови листи на компанията или персонализирана ценова листа за всеки клиент
 • Управление на представители и такси за продажби
 • Интегрирано управление на докумeнти за продажба и електронно фактуриране
 • Управление на опити за продажби
 • Възможност да се прикачват оферти, поръчки и фактури към CRM проекти
acquisti-1-1

Покупки

 • Ценови листи на компанията, персонализирани ценови листи за доставчици
 • Входящи стоки и Протокол на Документи
 • Автоматично обновяване на складова наличност и цени от входящи документи ( разписка за стоки и фактура)
 • Управлявайте покупките на продукти и услуги с автоматизацията за електронни фактури
contabilita_01

Счетоводство

 • Персонализиране на сметкоплан и автоматичини счетоводни записи 
 • Извлечения и графици по сметки на на клиенти и доставчици
 • Регистри за ДДС Уреждане
 • Документ за банков трнсфер
 • Извлечение за приход и Баланс с персонализираща структура и управление на прогноза
magazzino-1-1

Продукти & Склад

 • Управление на цени, Покупки, Продажби и Процентите на надценка
 • Категория и Характеристики на управлението ( размери, цветове и др. )
 • Многостепенна сметка за материали с управление на количества и цени
 • Отпечатване на етикети и управление на множество складове и локации
 • Обрботване на материали чрез Баркод
report-1

Докалд

 • Графични и таблични доклади, експортиращи се в excel  
 • Продажби, покупки, складове, икономически и финансови
 • Анализ на продуктите, категориите и маржовете
 • Докладване на управление за представители и търговска сила
 • Времеви сравнения с предишни периоди

Имате ли нужда от някаква информация ?

 +0035 988 584 6019

sales.bg@giobby.com

Post a comment